Hayes's Zone - Cleans Right Round The Hayes.

Fest gör personalen

Det vi skulle göra på företaget var att se till att vi alla på företaget var glada och vi hade då fått order av chefen att göra något nytt. Det jag och min kollega valde att göra var att mixa en fest för personalen samt att vi valde att bjuda till ett event så att våra kunder kunde se vem det var som hjälpte dom. Vi hyrde en bra lokal som låg centralt och som hade många förbindelser samt att vi skaffade även hjälp av en catering i örebro som lagade maten och allt detta gick bättre än väntat eftersom vi fick in våra enkäter ifyllda och det visade sig att kunderna och även nu att personalen var glada över oss.