Hayes's Zone - Cleans Right Round The Hayes.

Motorer som är bra

Har du ett fordon med en miljövänlig motor? Detta kanske låter lite kontroversiellt men för att vara en bil så kan faktiskt motorn vara miljövänlig och jag anser hela tiden att man bör göra allt som kan göras för att också få till detta som i sin tur leder till att man får något mer för alla andra. Ja, det handlar om att man gör något mer och att man samtidigt också får till detta med en motor som faktiskt fungerar .SÅ när man får sig en sådan motor så kan man tänka efter hur den fungerar och hur den går så att man gillar läget och får mer för pengarna när man köper denna för det som finns.